Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

HEDEF 3.5


Sosyal Hizmet Programların Geliştirilmesi


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı
  • Fen işleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
Mali yetersizlik, Nitelikli personel azlığı
Maliyet Tahmini
5.750.000,0 ₺
Tespitler
Engelli bireylerin sosyal yaşama yeterince katılmaması Hanede yemek yapacak bireylerin olmaması (yaşlılar) Vatandaşın alım gücünün olmaması, aile nüfusunun fazla olması
İhtiyaçlar
Araç ,ekipman ve uzman personellerin artırılması
PERFORMANS 3.5.1
Manuel ve akülü tekerlekli sandalye, ortopedik medikal ürünler destekleri sağlamak -Engelli bireylere ayni yardımların sağlanması ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.2
Engelli bireylerin bakım ve hijyen paket yardımlarının arttırarak sürdürülmesi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.3
Halk ekmek fabrikası kurularak, Satış noktalarının oluşturulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.4
Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.5
Gıda kolilerinin ve bayram paketlerinin dağıtılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.6
Mevcut aşevi kapasitesinin artırarak, alt yapısının iyileştirilmesi ( kapasite )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.7
Ayni yardımların işlevsel hale getirilerek artırılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.8
Nakdi yardımların işlevsel hale getirilerek artırılması ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE