Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

HEDEF 3.2


Hayvan ve toplum sağlığını korumak için çalışmalar yapmak


Sorumlu birim
Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Riskler
Hayvan sevgisinin ve koruma duyarlılığının toplumda yeterince kazandırılmamış olması Nitelikli uzman Personel eksikliği Bütçe yetersizliği Hizmet alanının geniş olması
Maliyet Tahmini
68.893.500,0 ₺
Tespitler
  • Vektörlerin toplum yaşantısını olumsuz etkilemesi
  • Hayvan hastalıklarının insan sağlığını etkilemesi
  • Hayvanların korunması noktasında toplumda bilinçli bireylerin az olması
  • Sokak hayvanlarının beslenme alanlarının olmaması

İhtiyaçlar
Araç, ekipman ve uzman personellerin artırılması
PERFORMANS 3.2.1
Vektörel ilaçlama için kulamlan ilaç miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
Hayvan besleme odağı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
Kedi parkı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
Mama otomatlarının sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
Park duşpetleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.6
Hayvan mezarlığı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.7
Alınacak mama miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.8
Hayvan tedavisinde kullanılan tıbbi araç gereç maliyeti ( ₺ )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.9
Kısırlaştırılan, aşılanan ve işaretlenen hayvan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.10
Sahiplendirilen hayvan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE