Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

HEDEF 3.4


Yoksullukla mücadele etmek ve bu alanda sürdürebilir çalışmalar yapmak


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Riskler
Nitelikli Personel yetersizliği Mali yetersizlik
Maliyet Tahmini
52.625.000,0 ₺
Tespitler
  • Çocuk sayısının fazlalığı, kreşlerin yetersizliği
  • Engelli bireylerin zaman geçireceği alanları oluşturulması
  • 65 yaş üstü bireylerin bakım evi olmaması
  • Engelli birey sayısının fazla olması, mevcut araçların

İhtiyaçlar
Araç, ekipman ve uzman personellerin artırılması
PERFORMANS 3.4.1
Çocuk kreşi ve gündüz bakım evlerinin kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
Çocuk ve gençlik merkezlerinin kurulması ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
engelsiz yaşam merkezlerinin kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.4
Refakatçi misafirhane hizmetlerinin artırılması ( kapasite )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.5
Engelsiz kütüphanelerin kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.6
Engelsiz araçların sayısının artırılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.7
Şarj istasyon Merkezlerinin kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE