Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

HEDEF 3.1


Koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları yürüterek halkın memnuniyetini sağlamak


Sorumlu birim
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
Nitelikli uzman personel eksikliği Mali Yetersizlik
Maliyet Tahmini
2.750.000,0 ₺
Tespitler
Annelerin çocuk bakımı için maddi kaynaklarının yetersiz olması ve anadilde sağlık alanında bilgilendirilememeleri sıkıntılar yaşaması
İhtiyaçlar
Araç, ekipman ve hizmet sağlayıcı uzman personellerin artırılması
PERFORMANS 3.1.1
İş Sağlığı ve güvenliği eğitimi alan kişi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
Verilen Eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
Nakil edilen hasta sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
Açılan halk sağlığı merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE