Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%47

İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

HEDEF 4.3


Eşitsizliklerin azaltılması: İzmir’in ürettiği değer ve refah şehrin tüm mahalleleri ve köylerinde dengeli bir şekilde dağılacak


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Genişleyen hizmet alanı nedeniyle, uzak mesafedeki vatandaşlara yeterli hizmeti sunamamak
 • Ülkemizdeki gelir dağılımındaki adaletsiz durumun, verilen hizmetlerin yeterliğini olumsuz etkilemesi

Maliyet Tahmini
688.146.210,0 ₺
Tespitler
 • Süt Kuzusu projesi kapsamında 1-5 yaş arası çocukların %80’ine ulaşılması kaynaklı ulaşılamayan ilçelerden yoğun talepler gelmesi.
 • Düşük proteinli ve glutensiz gıdaların fiyatının yüksek olması, ihtiyaç sahiplerinin bu gıdalara erişimini zorlaştırmaktadır.
 • Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nin (SOYBİS) kurumumuzun erişimine kapalı olması

İhtiyaçlar
 • Süt Kuzusu projesi kapsamında ulaşılamayan ilçelere de ulaşabilmek için ekip sayısının artırtılması gerekliliği.
 • Düşük proteinli ve glutensiz gıdaya erişimi kolaylaştırmak için satış noktaları oluşturulması.
 • Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nin erişimimize açılması, evrak yoğunluğunu azaltacak ve hizmet vermemizi kolaylaştıracaktır.
 • Hizmet binalarının alan kapasitesinin artırılması
PERFORMANS 4.3.1
2022
Ayni Yardım Yapılacak Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
2022
Gıda Paketi Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
2022
Yapılan Nakdi Yardım Tutarı ( ₺ )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
2022
Düşük Proteinli ve Glutensiz Gıda Yardımından Faydalanacak Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.5
2022
Ulaşım Kartı Verilen 0-5 Yaş Arası Çocuğu Olan İhityaç Sahibi Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.6
2022
Havagazı Gençlik Merkezine Kayıtlı Üniversite Öğrencisi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.7
2022
Bir Arada Yaşam Kültürünü Destekleyen Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.8
2022
Gençlik Destek Faaliyetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE