Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%47

İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

HEDEF 4.5


Dijital dönüşüm: Sürdürülebilir kentsel ekosistem yönetimi ve verimliliği, katılımcı bir dijital dönüşüm aracılığıyla geliştirilecek


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı
 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Kurumun bilgi işlem altyapısına yönelik bir korsan saldırı gerçekleşmesi
 • Elektrik kesintilerinde ağ cihazlarının etkilenmesi

Maliyet Tahmini
498.280.545,0 ₺
Tespitler
 • Dijital dönüşüme ve mobil belediyecilik uygulamalarına ilişkin halkın beklentisinin her geçen gün artması.
 • Belediyecilik hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, hizmetin maliyetini düşürmekte ve daha hızlı yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
 • İnternet teknolojisinin, kişisel verilerin gizliliğini ihlal edebileceğine yönelik toplumsal bir duyarlılık bulunmaktadır

İhtiyaçlar
 • Kurumsal hizmetlere yönelik mobil uygulamaların sayısı artırılmalıdır.
 • İnternet teknolojisi, belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak çözümler üretmeden kullanılmalıdır.
 • Birimlerin network bağlantılarının çalışabilmesi için konumlandırılan cihazların olduğu yerlerde jeneratör bulundurulması
PERFORMANS 4.5.1
2022
Network Bağlantılarında Oluşan Arızaların Giderilme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.2
2022
Fiber Optik Hatlarda Oluşan Arızaların Giderilme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.3
2022
Kioskların Çalışabilirlik Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.4
2022
Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilecek Konumlardaki Arızaların Giderilme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.5
2022
Geliştirilecek Mobil Uygulama Adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.6
2022
Ölçme ve Değerlendirme İşleri için Alınan Panaromik Görüntü Uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.7
2022
Üretilen Tematik Harita Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.8
2022
Yeni Hazırlanan CBS Yazılım Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE