Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%47

İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

HEDEF 4.2


Cinsiyet eşitliği, çocuklar, gençler ve dezavantajlı topluluklar: Kent yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği desteklenecek, kadınların toplumdaki konumu güçlendirilecek; çocuklara, gençlere ve tüm dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlanacak


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Dezavantajlı gruplara yönelik olumsuz önyargıların, bu yöndeki projeleri olumsuz etkilemesi
 • Çocukların kendini, yetişkinler kadar ifade edebilecek alan bulamaması
 • Merkezi yönetimin dezavantajlı gruplara yönelik politikaların, yerel politikalarla uyumsuz olması

Maliyet Tahmini
425.933.893,75 ₺
Tespitler
 • Özellikle mültecilerle ilgili alanlar başta olmak üzere, tüm dezavantajlı gruplara ilişkin çalışmalarda bakanlığa bağlı birimlerle yeterli koordinasyonun sağlanamamış olması.
 • Çocuk hakları konusunda toplumda belli bir bilincin oluşmuş olması

İhtiyaçlar
 • Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar, ülkemizin sosyal içerme politikalarıyla da doğrudan ilgili olduğu için, bu konuda yerel bir işbirliği modeli geliştirilmesi gerekliliği.
 • Çocuklara yönelik projelerin özellikle ilçe belediyeleri ile eşgüdümlü yürütülmesi.
 • Engelsiz bir kent mekanı oluşturmak için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmesi
PERFORMANS 4.2.1
2022
Yapımı Tamamlanacak Gençlik Merkezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
2022
Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde ve Masal Evlerinde Yıl İçinde Yapılacak Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
2022
Giyecek ve Kırtasiye Yardımı Yapılacak Öğrenci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
2022
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Güçlendirme ve Farkındalık Eğitim Oturumu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleyle İlgili Çalışmalardan Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.6
2022
Yapılacak Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.7
2022
Kadınlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.8
2022
Engelli Merkezi Faaliyetlerinden Faydalanacak Engelli Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.9
2022
Engelli Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.10
2022
Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde Açılacak Kurs Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.11
2022
Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışma Merkezine Kazandırılan Üye Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE