Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%47

İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

HEDEF 4.1


Barış ve adalet: Barışçıl ve herkesi kapsayan toplumsal mutabakat teşvik edilecek, herkesin adalete erişimine destek verilecek, insanların ve tüm canlıların haklarının savunulmasına destek verilecek


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Riskler
Hak temelli demokrasi ve barış politikalarının, politik gündemler gerekçe gösterilerek geri plana itilmesi
Maliyet Tahmini
15.520.000,0 ₺
Tespitler
Toplumda adaletli ve barışçıl bir ülkeye yönelik bir talep olmakla birlikte, bunun gerçekleşeceğine yönelik umudun azalması
İhtiyaçlar
Toplumun adalet ve barış konusunda duyarlı kesimlerinin bir araya getirilerek bu konulara yönelik kamuoyunun büyütülmesi gerekmektedir.
PERFORMANS 4.1.1
2022
İlçe Belediyeleriyle Yapılacak Stratejik Yönetim Koordinasyon Toplantısı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
2022
Kurumsal İnternet Sitesinde Aylık Bazda İlerleme Verisi Yayınlanacak Gösterge Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
2022
Vizyon Ortaklığı ve Uygulama Birliği İçin Yapılacak Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
2022
Seyyar Makam Uygulamasıyla Gezilecek İlçe Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE