Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.1


Mahalle ölçeğinde belirlenen ihtiyaçları karşılayan, herkes için erişilebilir kamusal alanlar ve sosyal donatılar yaratılacaktır


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
 • Yeni mekanların kentin yoğunluğunu olumsuz etkilemesi
 • Toplumsal ve kentsel sorunların çözümü bölgesel işbirliği gerektirdiğinde, bölgenin ilçe Belediyeleri arasında ve İBB ile iletişim kanallarının yetersiz olması

Maliyet Tahmini
126.895.000,0 ₺
Tespitler
 • Belediyeye ait mülklerin yetersiz olması
 • Öngörülen üst yapıların bölgesel ölçekte düşünülmesi ve İBB ile ortak çalışma kapsamında geliştirilmesi

İhtiyaçlar
Yeni yapılacak müze ve kültür-sanat kurumlarının bölgesel ölçekte gelişimi açısından, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu Belediyeleri ve İBB ile koordinasyon çalışmalarının artırılması
PERFORMANS 4.1.1
Kültür ve sanat binalarının toplam sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
Sosyal donatı alanları toplam sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
Yapılan spor ve sağlık amaçlı faaliyet alanlarının toplam sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
Açılan Mahalle Evi toplam sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE