Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.2


Yaşam kalitesini artırmak için insan odaklı, çağdaş, katılımcı kentsel dönüşüm uygulamaları desteklenecek, kurumlar arası işbirliği geliştirilecektir


Sorumlu birim
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
 • Mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve projelendirme çalışmalarının onaylanması için gerekli işlemlerin uzun sürmesi
 • Kentsel Dönüşüm çalışmalarının maliyetli olması
 • Kentsel Dönüşüm bölgelerinin yüksek rant bölgesi olması

Maliyet Tahmini
31.145.000,0 ₺
Tespitler
 • Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinin merkezi konumu
 • Ulaşım ve sosyal donatıların zamanla kapatılmış olması

İhtiyaçlar
 • Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde toplu taşıma ağlarına ring seferlerinin düzenlenmesi
 • Kentsel Dönüşüme dahil edilen aile ve bireylere maddi ve sosyal desteklerin sağlanması
PERFORMANS 4.2.1
Kentsel Dönüşüm kapsamında düzenlenen toplantı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
Kentsel Dönüşüm programına katılan mülk sahibi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
Şişli genelinde Kentsel Dönüşüm kapsamında kira yardımına başvuran hane sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
İlçe genelinde Kentsel Dönüşüm kapsamına dahil edilen riskli yapı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
Ar-Ge çalışmaları kapsamında hazırlanan dönüşüm projesi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE