Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.3


Yaya yollarının herkes için yürünebilir olması sağlanacak; destekleyici ulaşım ve otopark çözümleri üretilecektir


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 • Ulaşım Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
 • Bisikletin yaygın bir alternatif ulaşım yöntemi olmaması
 • Güvenli ulaşım açısından yoğun trafik bölgesinde aktif ulaşıma engellerin sayısı yüksek olması
 • Ulaşım ağlarının entegre olmaması
 • Otopark projelerine gerekli mali kaynakların sınırlı olması

Maliyet Tahmini
246.395.000,0 ₺
Tespitler
 • Otopark ve ulaşım ağları konusunda çok sayıda STK ve kamu kurumları ile ortak çalışmaların devam etmesi
 • Ulaşım ve alternatif ulaşım alanında üretilen çözümlerin ilçenin çok sayıda faaliyet alanlarına ve fiziki sorunların olumlu etki yaratacaktır

İhtiyaçlar
 • Çalışmanın diğer kamu kurumları ve bölgenin ilçe Belediyeleri ve İBB ile koordineli yönetilmesi
 • Alternatif ulaşım çözümlerinin Belediye bünyesinde geliştirilmesi ve etkili bir iletişim programıyla desteklenmesi
PERFORMANS 4.3.1
Yenilenen kaldırım alanlarının toplam m2 sayısı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
Otopark kapasitesinde toplam araç sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
Bakım onarımı yapılan yol miktarı m2 ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
Döşenen yağmur suyu kanalları mtül sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE