Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.6


Kent ve kentli için fayda üretecek tasarım ve sosyal inovasyon merkezleri, girişimciler ve öğrenciler için kolektif alanlar yaratılacaktır


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • İşletme Müdürlüğü
 • Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
 • İnovasyon ve girişimcilik çalışmalarının daha gelişmiş mahallelerde yoğunlaşması
 • Yoğun kentleşme bölgelerinde alanların genel anlamda yetersizliği

Maliyet Tahmini
3.605.000,0 ₺
Tespitler
İnovasyon ve kuluçka merkezleri alanında kurumsal işbirliği, hibe ve çözüm ortaklığı fırsatlarının nitelik ve nicelik olarak yüksek olması
İhtiyaçlar
 • İnovasyon ve kuluçka merkezleri alanında kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği modellerinin geliştirilmesi
 • İnovasyon ve kuluçka merkezlerinin markalaşması için sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
PERFORMANS 4.6.1
Açılan sosyal inovasyon ve kuluçka merkezlerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.2
Sosyal inovasyon ve kuluçka merkezlerinde 18 yaş üstü kayıtlı kişi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.3
Desteklenen ve işbirliği yürütülen sosyal etki aktörü (kooperatif) sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.4
Dezavantajlı gruplardan gelen girişimciler ve ilgili kurumlar ile gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.5
İnovasyon ve yaratıcı atölyelere kayıtlı 6-18 yaş arası birey sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE