Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Büyükçekmece halkının talepleri doğrultusunda, bütüncül yaklaşımla, sosyal ihtiyaçlarını destekleyerek, kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmetler sunarak, kente aidiyet duygusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak

HEDEF 4.1
İlçemizde yaşayan dezavantajlı hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayarak insan onuruna yakışır şekilde ayni ve nakdi desteklerin verilmesi.
İNCELE
HEDEF 4.2
İlçemizde fırsat eşitliği sağlayarak işsizlikle mücadele etmek.
İNCELE
HEDEF 4.3
Çalışan personelin niteliklerinin, motivasyonunun ve performansının arttırılması.
İNCELE
HEDEF 4.4
Yerel ve uluslararası düzeyde kongre, fuar, seminer, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan etkinliklerde kurumu temsil etmek.
İNCELE
HEDEF 4.5
Büyükçekmece halkının belediye hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla santral hizmetlerinin daha etkin hale getirmek. Kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmetler sunmak.
İNCELE
HEDEF 4.6
Büyükçekmece halkının talep, istek ve şikayetlerinin en hızlı şekilde iletebilmek için çözüm merkezi hizmetlerini etkin hale getirmek.
İNCELE
HEDEF 4.7
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin, vatandaşa ile daha iyi iletişim kurabilme ve hizmet verebilmesi, kurumsal kapasitenin artırılabilmesi için, hizmet içi eğitim verilmesi.
İNCELE
HEDEF 4.8
MUBİM sisteminin mahalle muhtarlıklarına kurularak işler hale getirilmesi ve mahallede ikamet eden vatandaşların şikayet, istek ve taleplerinin sistem üzerinden gönderiminin sağlanması.
İNCELE
HEDEF 4.9
Başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu kurmak, muhtarlar aracılığı ile belediyemize iletilen talep, şikâyet ve önerilerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak
İNCELE