Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

HEDEF 1.3


İç kontrol sistemini ve stratejik yönetim ilkelerini sürekli geliştirmek


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
İç Kontrol uyum çalışmalarının personel tarafından benimsenmemesi
Maliyet Tahmini
100.000,0 ₺
Tespitler
  • İç Kontrol Uyum Eylem Planının tamamlanamaması
  • Kurum içi mevzuatın tamamlanmamış olması

İhtiyaçlar
  • İç Kontrol Uyum Eylem Planının tamamlanması
  • Birim çalışma yönergelerinin güncellenmesi
  • İç kontrol faaliyetleri konusunda kurum personelinin farkındalık düzeyinin artırılması
PERFORMANS 1.3.1
Riskli alanların belirlenerek iyileştirilme yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
İç Kontrol Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
Kurum bütçesi ile stratejik plan ve performans programı arasındaki uyum yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
Faaliyet raporları yoluyla hizmetlerin etkinlik verimlilik düzeylerinin ölçülme yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE