Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

HEDEF 1.1


Kurum personelinin sahip olduğu bilgi ve beceri seviyesini en üst düzeye taşımak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
  • Kurum personeline farklı alanlarda eğitim verilmemesi
  • Birimler arasında koordinasyonun sağlanamaması
  • Kurumdan ayrılabilecek personelin yerine yeni bir personelin getirilmesinde zorlukların yaşanması

Maliyet Tahmini
500.000,0 ₺
Tespitler
  • Kurum personeline yönelik eğitim ihtiyacının bulunması
  • Birimler arası koordinasyonun zayıf olması
  • Daha önceki eğitimlerden istenilen verimin sağlanamaması

İhtiyaçlar
  • Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması
  • Personelin motivasyonunun ve kurumdan memnuniyet düzeyinin artırılması
  • Çeşitli ortamlarda personelle bir araya gelinerek dayanışma ve işbirliğinin artırılması
  • Performans değerleme sisteminin oluşturulması
PERFORMANS 1.1.1
Düzenlenen hizmet içi eğitim saati ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Personelin kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinden memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
Kurum personeli ile birlikte düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.4
Bireysel Performans Değerlendirme Sistemine geçilme yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.5
Belediye personelinin memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE