Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

HEDEF 1.4


Kurumun ihtiyaç duyduğu makine ve araç kapasitesini karşılamak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
Bütçe Sıkıntıları
Maliyet Tahmini
7.500.000,0 ₺
Tespitler
  • Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların bulunması
  • Bazı makine ve araçların yüksek tutarlarda bakım-onarım maliyetlerinin olması
  • Yapılan hizmetlerde kullanılacak olan makine ve araçlarda eksiklikler olması

İhtiyaçlar
  • Kuruma yüksek maliyetler oluşturan eski makine ve araçların modernize edilmesi
  • Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde gerekli olan bazı makine ve araçlara sahip olunması
PERFORMANS 1.4.1
Birimlerden gelen taleplerin karşılanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE