Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

HEDEF 1.2


Bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek ve sürekli artırmak


Sorumlu birim
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Riskler
  • Siber saldırılar
  • Nitelikli personelin yetersiz olması

Maliyet Tahmini
1.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Eğitim ihtiyacının bulunması
  • Arşivleme ve doküman sisteminin yetersiz olması

İhtiyaçlar
  • Kurum arşivinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
  • Bilgi Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde kullanılması
  • Gerekli olan eğitim desteğinin sağlanması
PERFORMANS 1.2.1
Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.2
Dijital Arşiv Programı kullanma yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.3
Birimlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım taleplerinin karşılanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.4
Güvenlik sistemlerinin sürekli güncel tutulma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE