Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.1


Yenimahalle’ye modern kent kimliği kazandıracak, yaşam kalitesini artıracak alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
  • Araç ve İş Makinelerinin arızalanması durumu
  • İlçenin coğrafi durumunun projeye göre elverişsiz hale gelmesi
  • Yapım aşamasında proje hataları
  • İmalat ve yapım hatasından kaynaklanan kusurlar
  • Kullanılan araç ve İş makinelerinin yaş or talamalarının yüksek olması

Maliyet Tahmini
335.780.500,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 2.1.1
Yeni açılan yol uzunluğu ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
Malzemeli bakım yapılan yol uzunluğu ( m³ )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
Serimi yapılan asfalt miktarı ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
Bordür Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.5
Toplanan hafriyat (moloz ) yığın miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE