Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.6


Park sayısını ve kişi başına düşen yeşil alanı korumak, geliştirmek ve miktarını her yıl artırmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Riskler
  • Seralarda yetiştirilen bitkiler için uygun sıcaklık koşullarının sağlanamaması
  • Yeşil alanların ve bu alanlardaki taşınmazların güvenliğinin sağlanması
  • Parklarda bakım sırasında vandalizmin olması

Maliyet Tahmini
372.563.727,5 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 2.6.1
Toplam yeşil alan miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.2
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ( kişi/m² )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.3
Yeni yapılan park sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.4
Dikim miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE