Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.4


Çağdaş şehircilik anlayışı çerçevesinde, kent kimliğini ve kültürünü koruyarak planlı, sağlıklı çevrelerin, kaliteli ve özgün projelerin gerçekleşmesini sağlamak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü

Riskler
 • Ekonomik durgunluk ve inşaat piyasasında yaşanan olumsuzluklar
 • Mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler
 • İmar/parselasyon planlarının uygulamasını etkileyebilecek mahkeme kararları

Maliyet Tahmini
90.575.263,7 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 2.4.1
İmar planı/plan değişikliği işlemleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%75
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
arselasyon Planı, ifraz ve tevhit işlemleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE