Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.2


Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Riskler
  • Şahıs Taleplerinin Kanuna aykırı ve yoğun şekilde olması
  • Satışa yada kiraya verilen taşınmazlara talebin yetersiz olması
  • Vatandaşların arsa bedelini yüksek bulması ve itiraz etmesi

Maliyet Tahmini
6.145.153.119,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 2.2.1
Yapılan kamulaştırma miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%44
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Tapusu verilen kişi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
Satışı yapılan taşınmaz sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%22
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
Kiraya verilen taşınmaz sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%27
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE