Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.4


Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Makina İkmal Daire Başkanlığı
Riskler
  • Yenilenebilir enerji yatırımlarının ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması.
  • Bölgesel teşviklerde Adana ilinin yer almaması.

Maliyet Tahmini
162.395.660,0 ₺
Tespitler
Yenilenebilir enerji kaynaklarının uzun vadede artması çevresel anlamada sürdürülebilirliği desteklemektedir.
İhtiyaçlar
İlimizin coğrafi konumuna bakıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmeli, yatırım konusu ciddi ölçülerde ele alınıp proje yapımları desteklenmelidir.
PERFORMANS 3.4.1
2022
Kurulan veya yenilenen aydınlatma tesisi sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
2022
Bakım onarımı yapılan tesis sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
2022
Enerji verimliliğine yönelik üretilen proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.4
2022
Dimmer kontrollü otomasyon sistemi sayısı (adet/yıl) ( armatür )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.5
2022
Tüketilen elektrik miktarındaki artış hızının azalma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.6
2022
Temin edilen Doğalgaz Miktarı ( kwh/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.7
2022
Jeneratörlerin periyodik bakım ve onarımı sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.8
2022
Yenilenebilir enerji sistemin uygulanacağı tesis sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE