Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.2


Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar artırmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Ulaşım Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Riskler
-
Maliyet Tahmini
865.048.712,0 ₺
Tespitler
Çiçek ve süs bitkisini kendi seralarımızda üretmemiz, giderlerimizin azalmasına katkı sağlamaktadır.
İhtiyaçlar
Ortak kullanım alanlarının dikkatli kullanılması ile ilgili bilinç artırıcı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
PERFORMANS 3.2.1
2022
Dikimi yapılan bitki adedi ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2022
Üretilen mevsimlik çiçek sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2022
Üretilen ağaç sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
2022
Üretilen muhtelif çalı sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
2022
Temin edilen mevsimlik çiçek sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.6
2022
Temin edilen ağaç sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.7
2022
Temin edilen muhtelif çalı sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.8
2022
Temin edilen sıvı zirai ilaç miktarı ( lt/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.9
2022
Temin edilen toz zirai ilaç miktarı ( kg/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.10
2022
Temin edilen organik ilaç miktarı ( lt/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.11
2022
: Temin edilen sıvı gübre miktarı ( lt/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.12
2022
Temin edilen toz gübre miktarı ( kg/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.13
2022
Temin edilen organik gübre miktarı ( lt/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.14
2022
Yeni yapılan park alanı ve revize çalışması yapılan mevcut yeşil alan miktarı ( m²/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.15
2022
Yeni yapılan piknik alanı miktarı ( m²/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.16
2022
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.17
2022
Yeni kurulan fitness grubu sayısı ( takım/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.18
2022
Yeni kurulan oyun grubu sayısı ( takım/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.19
2022
Yerleştirilen kent mobilyaları sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.20
2022
Bakımı yapılan futbol sahaları miktarı ( m²/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.21
2022
Yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan ekipman ve araç sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.22
2022
Sabit sulama sistemi ile sulanan alan miktarı ( m²/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.23
2022
Yeni yapılan havuz miktarı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE