Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.1


Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Makine İkmal Dai. Bşk.
 • Zabıta Dai. Bşk.
 • Projeler Daire Bşk.
 • Ulaşım Daire Bşk.
 • İtfaiye Daire Bşk.
 • Emlak ve İstimlak Daire Bşk.

Riskler
 • Halkın çevre konusunda eğitim yetersizliği.
 • İlimizde yaşanan çarpık kentleşme sorunu.
 • Bağlı olduğumuz Yönetmeliklerin değişebilir olması.
 • Su Sporları etkinliklerinde hava muhalefeti ve iklim koşullarının ağır geçmesi
 • Yazışmalarda oluşabilecek sorunlar.
 • Araç ve Ekipmanlarda yaşanabilecek sorunlar.
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda oluşabilecek sorunlar.

Maliyet Tahmini
1.168.516.140,0 ₺
Tespitler
 • Vektörel üreme alanlarının artış göstermesi.
 • Otoban kenarında ki yapılaşmadan kaynaklı gürültü şikayetleri.
 • Eğlence yerlerinin bir arada olmaması.
 • Tekstil atıkları hakkında çevre mevzuatında yeterli verinin olmaması.
 • Atık pillerin bilinçsizce evsel atıklarla, toprak, deniz ve kanalizasyona karıştırılması.
 • Aktarma istasyonlarında iş kazalarının meydana gelmesi.
 • Kurum/kuruluşların ve halkın bilinçsizce tıbbi atıklarını evsel atıklar ile karıştırması.

İhtiyaçlar
 • Gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanacak olan ulaşım master planlarına entegre edilmesi
 • İmar planlarının düzenlenmesi
 • Kurum içi ve kurum dışı koordinasyon ihtiyacı
 • Çevre konusunda bilinçlenmeye yönelik çalışmalar
 • Bütçe ihtiyacı
PERFORMANS 3.1.1
2022
Çevre Bilinci Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2022
Eğitim verilen okul sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
2022
Düzenlenen etkinlik sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
2022
Geri dönüşüme gönderilen ÖTL ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.5
2022
ÖTL bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.6
2022
Madeni atık yağ bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.7
2022
Geri dönüşüme gönderilen madeni atık yağ miktarı ( kg/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.8
2022
Geri dönüşüme gönderilen atık pil mikatrı ( kg/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.9
2022
Teslim edilen atık pil kutusu ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.10
2022
Bitkisel atık yağ denetimi yapılan iş yeri sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.11
2022
Bitkisel atık yağ toplama noktalarının sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.12
2022
Toplanan bitkisel atık yağ miktarı ( ton/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.13
2022
İşlenen katı atık miktarındaki azalma oranı(sıfır atık projesi kapsamında) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.14
2022
Aktarma istasyonlarından gelen katı atık miktarı ( ton/gün )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.15
2022
Toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarı ( kg/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.16
2022
Elektrikli ve Elektronik atıkların toplama noktası sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.17
2022
Sterilizasyonu gerçekleştirilen tıbbi atık miktarı ( ton/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.18
2022
Yapılan tıbbi atık denetim sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.19
2022
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı denetim sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.20
2022
Dolgu/ Rehabilite edilen ve Depolama sahasına gönderilen Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı toplam miktarı ( m³/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.21
2022
İl sınırlarında kent estetiği bozan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı kaldırma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.22
2022
Yerleştirilen çöp konteynerları ve çöp kovası sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.23
2022
Temizlik ve bakım yapılan alan miktarı ( m²/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.24
2022
Hizmet veren aktarma istasyonu sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.25
2022
Toplanan tekstil atık miktarı ( kg/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.26
2022
Yapılması planlanan proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.27
2022
Vatandaşlardan gelen şikayet başvuru sayısındaki azalma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.28
2022
Çalışan personellerin hizmet içi eğitim sayısı (ilk yardım, iş güvenliği vb.) ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.29
2022
Tertip edilen koordinasyon toplantısı sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.30
2022
İç ve dış kaynaklı faydalanılacak fon sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.31
2022
Gürültü Haritalarının Revize Edilme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.32
2022
Gürültü Eylem Planının Hazırlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.33
2022
İklim Değişikliğine Uyumlu Bir Adana İçin Eylem Planının Hazırlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.34
2022
Vektörle Mücadele ve Uygulama Hizmeti Alanı ( km²/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.35
2022
Halkı Çevre Konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.36
2022
Hava kirliliği denetim sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.37
2022
Gürültü kirliliği denetim sayısı (adet/yıl) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE