Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.3


Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 • Projeler Daire Başkanlığı
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • İtfaiye Daire Başkanlığı

Riskler
 • Yönetmelik değişiklikleri.
 • Su Sporları etkinliklerinde hava muhalefeti ve iklim koşullarının ağır geçmesi
 • Yazışmalarda oluşabilecek sorunlar.
 • Araç ve Ekipmanlarda yaşanabilecek sorunlar
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda oluşabilecek sorunlar.

Maliyet Tahmini
26.557.185,0 ₺
Tespitler
 • İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirli olmaması
 • AB projelerine aktif katılım sağlanmaması, projelerin aktif olarak uygulanmaması
 • Halihazırda var olan projeleri hayata geçirecek bilgi, tecrübe ve teknik personel yetersizliği ve uygulamadaki eksikliklerin olması
 • Bağlama kütüğü iş ve işlemleri alanında bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde olmaması
 • Gemi Sevk ve İdare Belgesi-Eğitimi için yeterli eğiticinin olmaması
 • Deniz ve sahillerimizde su sporlarının etkin kullanılamaması
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda yetersizlik

İhtiyaçlar
 • İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirlenmesi
 • AB projelerine aktif katılım sağlanmaması
 • Bağlama kütüğü iş ve işlemleri alanında bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde kullanılması, oluşturulması
 • Gemi Sevk ve İdare Belgesi-Eğitimi için yeterli nitelikte eğitici bulundurulması
 • Deniz ve sahillerimizde su sporlarının etkin şekilde kullanılması
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonun arttırılması
 • Sosyal Sorumluluk projelerinin daha etkin kullanılması.
PERFORMANS 3.3.1
2022
Verilen Bağlama Kütüğü Ruhsatname sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
2022
Yapılan Tekne Vize Yenileme İşlemi ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
2022
Başka Limanlara Gerçekleştirilen Nakil İşlemi Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.4
2022
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Çerçevesinde Devir Yapılan Deniz ve İç Su Aracı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.5
2022
Gemi Sevk ve İdare Belgesi verilen birey sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.7
2022
Deniz Yetki Sahasında Atığı Toplanan Gemi Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.8
2022
Su Sporları Etkinlik Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.9
2022
Mavi Bayraklı Plaj Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.10
2022
Deniz Yetki Sahasında Kirlilik Kontrolü Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.11
2022
Karataş ve Yumurtalık sahil alanında engelsiz sahil şeridi tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.12
2022
Bağlama İskelesi ve Çekek Yeri Projesi Tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE