Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%61

Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

HEDEF 2.6


Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak


Sorumlu birim
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı.
 • Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı.
 • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.
 • Zabıta Daire Başkanlığı.
 • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı

Riskler
Mali sorunlar yaşanma olasılığı
Maliyet Tahmini
15.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Serbest ve kritersiz olarak asılan tabelalar, totemler ve şehir içi yönlendirmelerinin, gün geçtikçe tabela kirliliğine sebep olması.
 • Yol ve kaldırım kriterleri yeniden belirlenerek kaldırım işgallerinin giderilmesi için tipleştirme (kent için belirlenen örnek modeller) çalışmalarının yapılma ihtiyacı doğmuştur.
 • Adana düzenli bir etkinlik alanına sahip değildir. Konserler ve festivaller için planlı alanlar kentimize katkı sağlayacaktır. (Ör: Çukurova Rock Festivali).
 • Adana’nın sanat değeri yüksek, kent estetiğini yüceltecek olan duvar resimleri konusunda bakir olması, duvar resmi (mural art) ve seramik çalıştaylarının düzenlenmesine imkan tanımaktadır.

İhtiyaçlar
 • İlan reklam yönetmeliğinin güncellenmesi.
 • Artan tabela kirliliğinin giderilmesi için bir düzen getirilmesi.
 • Caddelerde Artan Reklam Ünitelerinin (totemlerin) oluşturduğu kirliliğin giderilmesi.
 • Caddeler üzerinde ticari faaliyet yürüten kafe ve restaurantların, masa sandalye ve tente kullanırken ilgili yönetmelik kriterlerinin dışına çıkarak mevzuata aykırı işlemler yürütmeleri ve bunun önlenmesinin gerekliliğinin doğması.
PERFORMANS 2.6.1
2022
Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.2
2022
Adana genelinde yapılan anıt sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.3
2022
Sanatsal etkinlik sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.4
2022
Hazırlanan veya kontrolörlüğü yapılan sosyal donatı proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.5
2022
Tasarlanan kent mobilyası sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.6
2022
Değerlendirilen toplam peyzaj proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.7
2022
Verilen yüzey tabela/reklam/masa sandalye/tente uygunluk belgesi sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE