Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%61

Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

HEDEF 2.4


Kentin tarihi doğal, kültürel değerlerini koruyarak sosyal kültürel donatı alanlarının bulunduğu mekansal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak


Sorumlu birim
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında veya Afet Riskli Alanlarda yer alan parsellerin hisseli mülkiyete sahip olması ve hissedarlar arasında oluşabilecek muhtemel anlaşmazlıklar,
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında veya Afet Riskli Alanlardaki hak sahiplerinin, taşınmazlarının proje alanlarından çıkarılması veya proje alanlarının iptali için dava açmaları nedeni ile işlemlerin işleyişindeki aksaklıklar,
 • Proje alanlarındaki hak sahiplerine anlaşmazlık nedeni ile İdaremiz tarafından açılan Bedel Tespit ve Tescil Davalarının kısa sürede sonuçlanamaması,
 • Ortaya çıkması olası kadastro ve mülkiyet problemleri.
 • Ekonomik kriz sebebiyle inşaat sektöründeki daralma,
 • Konut kredisi faiz oranlarındaki artışlar

Maliyet Tahmini
40.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Finansal sorunlar nedeni dönüşüm projelerinin tamamlanamaması
 • Proje alanlarındaki hak sahiplerine anlaşmazlık nedeni ile İdaremiz tarafından açılan Bedel Tespit ve Tescil Davalarının kısa sürede sonuçlanamaması
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında veya Afet Riskli Alanlardaki hak sahiplerinin, taşınmazlarının proje alanlarından çıkarılması veya proje alanlarının iptali için dava açmaları nedeni ile dönüşüm süreçleri uzamaktadır.

İhtiyaçlar
 • Proje alanlarındaki dönüşümü sağlayabilmek için finansman temini ihtiyacı.
 • Dönüşüm projelerinin daha hızlı tamamlanabilmesi için onay ve karar mercii olan Kurum ve kuruluşların siyasi tutum ve yaklaşımlarının yerel yönetim projelerine olumlu ve yapıcı olması ihtiyacı vardır.
PERFORMANS 2.4.1
2022
Kentsel Dönüşüme yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2022
Afet Riskli Alanların dönüşümüne yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE