Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%61

Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

HEDEF 2.5


Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak


Sorumlu birim
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Ödeneklerin ve maddi imkaların kısıtlı oluşu.
  • Tescilli Kültür Varlıkları ve Sit Alanlarına Yönelik Halkın Bilgi Eksikliği – Yasaların yetersizliği.
  • Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen işlem ve prosedürlerin uzun zaman alması.

Maliyet Tahmini
15.110.000,0 ₺
Tespitler
  • Yasal mevzuat çerçevesinde alınması zorunlu olan izinler, projelerin hazırlık aşamaları, projelerin onaylanma aşamasındaki çeşitli nedenlerle oluşan geçikmeler, uygulama alanlarındaki kamulaştırma sorunları. Çeşitli projelendirme – uygulama aşamalarında diğer kurumlar ile oluşan ilgili sorunlar,
  • Bütçe yetersizliği nedeniyle oluşan finansal sorunlar.

İhtiyaçlar
Tescilli kültür varlığı yapılar ile sit alanlarında yapılacak kamulaştırma -projelendirme – uygulama çalışmalarına ilişkin bütçe – finansal destek ihtiyacı,
PERFORMANS 2.5.1
2022
Projelendirmesi yapılan 6 adet yapının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.2
2022
Restorasyonu devam eden 2 adet yapının ve restorasyonu yapılacak olan 3 adet yapının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.3
2022
Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları / Ve Diğer Sondaj Kazılarının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.4
2022
Kayalıbağ Mahallesi 26009 Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.5
2022
Ulucami Mahallesi 25017 Sokak Kentsel Tasarım Projelendirmesi ve Uygulaması Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.6
2022
(Ali Münif YEĞENAĞA Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması 2. Etap,Kayalıbağ Mahallesi 26009 Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi ile Ulucami Mahallesi 25017 Sokak Kentsel Tasarım Uygulaması tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE