Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.2


Paydaşlarımızla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı oluşturmak


brightness_1

5.2.1
Yalova tanıtım filmi çekilmesi


brightness_1

5.2.2
Birimlerden gelen tasarım taleplerinin karşılanması


brightness_1 5.2.1 Yalova tanıtım filmi çekilmesi ( adet/kümülatif )