Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.2


Paydaşlarımızla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı oluşturmak


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
  • Etkinlik tarih değişiklikleri
  • Basılı ve görsel tasarımın doğru ve zamanında yetiştirilmemesi
  • Maliyet değişikliği

Maliyet Tahmini
6.500.000,0 ₺
Tespitler
İletişim kanallarının çok güçlü ve ulaşılabilir olması
İhtiyaçlar
Çağın iletişim kanalları üzerinden belediyenin tanıtımının yapılması
PERFORMANS 5.2.1
2022
Yalova tanıtım filmi çekilmesi ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
2022
Birimlerden gelen tasarım taleplerinin karşılanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE