Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.2


Paydaşlarımızla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı oluşturmak


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
  • Etkinlik tarih değişiklikleri
  • Basılı ve görsel tasarımın doğru ve zamanında yetiştirilmemesi
  • Maliyet değişikliği

Maliyet Tahmini
6.500.000,0 ₺
Tespitler
İletişim kanallarının çok güçlü ve ulaşılabilir olması
İhtiyaçlar
Çağın iletişim kanalları üzerinden belediyenin tanıtımının yapılması
Faaliyet ve Projeler

Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitap, kitapçık, dergi, afiş, broşür, tebrik kartı, zarf vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanması ve/veya bastırılması
Belediye faaliyetlerini tanıtıcı film hazırlanması
Belediye meclis toplantılarının ve belediye faaliyetlerinin var olan dijital platformlar üzerinden canlı yayınlanması
Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılması
Büyük etkinliklerde kullanılmak üzere ses sistemleri, havadan ve karadan kamera çekimi, prodüksiyon vs. mal ve hizmetlerin satın alınması
Önemli günler ve haftalarda ilan hazırlayarak ulusal, yerel ve sosyal medyadan yayınlanması
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan reklam alanlarının tasarımlarının yapılarak halk ile paylaşılması
Belediyemizin ve Başkanımızın sosyal medya hesaplarının takibi ve içerik düzenlemesinin yapılması
Belediyemizin web sayfasının haber panelinin içerik düzenlemesinin yapılarak düzenlenmesi
Meclis toplantılarının ve yapılan ihalelerin kamera ile kayıt altına alınarak arşivlenmesi