Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

HEDEF 4.3


Mezarlık ve defin hizmetlerini bütüncül bir anlayışla yerine getirmek


brightness_1

4.3.1
Cenazenin alınma talebinden itibaren üç saat içinde define hazır hale getirilmesi


brightness_1 4.3.1 Cenazenin alınma talebinden itibaren üç saat içinde define hazır hale getirilmesi ( % )