Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

HEDEF 4.3


Mezarlık ve defin hizmetlerini bütüncül bir anlayışla yerine getirmek


Sorumlu birim
Mezarlıklar Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Fen işleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Doğal afetlerin yaşanması
Maliyet Tahmini
28.455.120,0 ₺
Tespitler
Gasilhane, morg vb. alanların, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması
İhtiyaçlar
Tüm şehir mezarlıklarında hizmetin yürütülebilmesi için gerekli donanımların (gasilhane, morg vb.) tam ve eksiksiz olması Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması
PERFORMANS 4.3.1
2022
Cenazenin alınma talebinden itibaren üç saat içinde define hazır hale getirilmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE