Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

HEDEF 4.3


Mezarlık ve defin hizmetlerini bütüncül bir anlayışla yerine getirmek


Sorumlu birim
Mezarlıklar Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Fen işleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Doğal afetlerin yaşanması
Maliyet Tahmini
28.455.120,0 ₺
Tespitler
Gasilhane, morg vb. alanların, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması
İhtiyaçlar
Tüm şehir mezarlıklarında hizmetin yürütülebilmesi için gerekli donanımların (gasilhane, morg vb.) tam ve eksiksiz olması Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması
Faaliyet ve Projeler

Alo Cenazem Var Sistemi kapsamında araç görevlendirilmesi, taziye çadırı ve yeme içime hizmeti satın alınması
Defin işlemleri için gerekli ekipman ve malzemenin alınması
İş makinesi ve klimalı cenaze aracı satın alınması ve/veya kiralanması
Mezarlık alanlarının planlanması ve temizliğinin sağlanması
Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması