Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%28

Halkın güven ve desteğini sağlayan, katılımcı yönetim anlayışı ile kentte yaşayan bireylerle bütünleşen huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak

HEDEF 9.1


Yetki ve sorumluluk alanlarımızda, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini daha verimli, kaliteli, hizmet odaklı ve etkin bir şekilde yürütmek


brightness_1

9.1.1
Bölge Denetim Sayısı


brightness_1

9.1.2
Trafik Denetim Sayısı


brightness_1

9.1.3
Hafriyat Denetim Sayısı


brightness_1

9.1.4
Mobil Ekip Denetim Sayısı


brightness_1 9.1.2 Trafik Denetim Sayısı ( adet )