Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%42

Halkın güven ve desteğini sağlayan, katılımcı yönetim anlayışı ile kentte yaşayan bireylerle bütünleşen huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak

HEDEF 9.1


Yetki ve sorumluluk alanlarımızda, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini daha verimli, kaliteli, hizmet odaklı ve etkin bir şekilde yürütmek


Sorumlu birim
Zabıta Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı
  • Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • İtfaiye Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • Yazı Ve Kararlar Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
550.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Yaya yolu işgali ile ilgili denetimler yapmak
Şehir içi trafiğin düzenlenmesine yönelik denetimler yapmak
Çevre kirliğinin engellenmesine yönelik hafriyat denetimleri yapmak
İşyeri açma ve çalışma ruhsatına yönelik denetimler yapmak
Dilenciliğin engellenmesine yönelik denetimler yapmak
Yetki sorumluluk alanlarına kalan işyerinin rutin olarak denetlenmesi
Çeşitli meslek odaları ve stk'lar ile toplantı düzenlenerek vatandaşların bilinçlendirilmesi
Tüketici haklarının korunması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
Personele meslek içi eğitim verilmesi