Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%42

Halkın güven ve desteğini sağlayan, katılımcı yönetim anlayışı ile kentte yaşayan bireylerle bütünleşen huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak

HEDEF 9.1


Yetki ve sorumluluk alanlarımızda, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini daha verimli, kaliteli, hizmet odaklı ve etkin bir şekilde yürütmek


Sorumlu birim
Zabıta Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı
  • Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • İtfaiye Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • Yazı Ve Kararlar Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
550.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 9.1.1
2020
Bölge Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.2
2020
Trafik Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.3
2020
Hafriyat Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.4
2020
Mobil Ekip Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE