Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.8


Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapı projeleri geliştirmek ve yapım-denetime ilişkin hizmet kapasitesini arttırmak


brightness_1

8.8.1
Taleplerin Karşılanma Oranı


brightness_1

8.8.2
Projelendirilen Tesis Sayısı


brightness_1

8.8.3
Tamamlanan Tesis Sayısı


brightness_1 8.8.1 Taleplerin Karşılanma Oranı ( % )