Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.8


Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapı projeleri geliştirmek ve yapım-denetime ilişkin hizmet kapasitesini arttırmak


Sorumlu birim
Etüt Proje ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü & Yapı Kontrol ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Park Bahçeler Daire Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
500.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Sosyal, kültürel ve spor tesis projeleri yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımı
Rekreasyon alan projeleri, meydan, çevre düzenleme projeleri
Mevcut mesire alanlarının eksikliklerinin düzenlemesi
Bağımlılıkla mücadele merkezi
Vagon fabrikasının dönüştürülmesi
Meslek grupları sitesi