Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.4


Tarihi eserlerin korunması ve turizm potansiyelinin arttırılması


brightness_1

8.4.1
Restorasyonu Gerçekleştirilen Kültür Varlıkları Sayısı


brightness_1

8.4.2
Hazırlanan Turizmi Tanıtıcı Materyal Sayısı


brightness_1

8.4.3
Tanıtım,Etkinlik Ve Gezi


brightness_1 8.4.1 Restorasyonu Gerçekleştirilen Kültür Varlıkları Sayısı ( adet )