Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.4


Tarihi eserlerin korunması ve turizm potansiyelinin arttırılması


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
20.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Turizm materyallerinin hazırlanması
Kültür envanterinin hazırlanması
Röleve, rest ütisyon ve restorasyon işlemleri faaliyet ve projeler
Taşhoran kilisesi projelerinin hazı rl anması
Venk kilisesi peyzaj projesi ve uygulaması
Taşhoran kilisesi restorasyon projelerinin uygulanması
Tespit ve tescil işl emleri
Kontrol ve denetim işlemleri