Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.7


Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak ve hayvan haklarını gözeterek, hayvan sağlığını ve hayvan refahını sağlamak


brightness_1

5.7.1
Kısırlaştırılan Ve Aşılanan Hayvan Sayısı


brightness_1

5.7.2
Tedavi Edilen Hayvan Sayısı


brightness_1

5.7.3
Sahiplendirilen Hayvan Sayısı


brightness_1 5.7.3 Sahiplendirilen Hayvan Sayısı ( adet )