Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.7


Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak ve hayvan haklarını gözeterek, hayvan sağlığını ve hayvan refahını sağlamak


Sorumlu birim
Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şb. Md.
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
6.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması,
Tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini kapsayan rehabilitasyonları, aşılanmaları,
Tedavileri yapılan hayvanların sahiplendirmeleri
Sahiplenilmeyen hayvanların tekrar alındıkları bölgeye bırakılmaları