Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.3


Toplu ulaşımda yenilikçi, denetimci ve çevreci bir sistemin oluşturulması


brightness_1

4.3.1
Ticari Plakaların Yönetmeliklerde Belirtilen Şartları Sağlamaları Konusunda Denetimlerin Yapılması


brightness_1

4.3.2
Taksi Duraklarının Rehabilite Edilmesi


brightness_1

4.3.3
Cam Ve Sac Durak Kabini Alımı Ve Montajı


brightness_1

4.3.4
Ticari Plakaların Vize İşlemlerinin Yapmalarının Sağlanması


brightness_1

4.3.5
Toplu Taşıma Araçları İçin Takip Ve Yönetim Merkezinin Oluşturulması


brightness_1 4.3.3 Cam Ve Sac Durak Kabini Alımı Ve Montajı ( adet )