Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.3


Toplu ulaşımda yenilikçi, denetimci ve çevreci bir sistemin oluşturulması


Sorumlu birim
Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • MOTAŞ A.Ş.

Riskler

Maliyet Tahmini
6.300.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Seyahat edecek vatandaşların, toplu taşıma ağlarında araç beklerken mevsimsel etkenlerden minimum seviyede etkilenecek şekilde seyahatlerinin sağlanması amacı ile durak kabin kurulumları için alanların tespiti ve envanter çalışması
Ticari plaka ile faaliyet gösteren taksici esnafının yaşam standartlarını yükseltmek ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiği alanlarda sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek dinlenecek şekilde dizayn edilen taksi evlerinin taksi sürücülerine daha yaşanılabilir bir alan sunmak amacı ile rehabile edilecek durakalanlarının tespiti
Ticari plakaların yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlamaları konusunda denetimlerin yapılması hususunda iş planı hazırlanması
Toplu taşıma araçları için takip ve yönetim merkezinin oluşturulması konusunda arge çalışmasının yapılması
İç işleri bakanlığınca yayınlanan yönetmeliğe istinaden 2020 yılı sonuna kadar toplu taşıma araçlarında faaliyete geçirilmesi istenen ats ve mobil nvr sistemlerini kurulumu için sürecin başlatılması
Otobüs terminallerinde yolcu bilgilendirme ve yönlendirmelerinin iyileştirilmesini sağlanması ve bu doğrultuda bilgilendirme ekranlarına işlenecek verilerin hazırlanması
İl sınırları içerisindeki tüm otoparkların açılması, kapanması, kontrolü, ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılmasını
Feribot yanaşma yerlerinde yaşanan tahribatlar, su çekilmelerinden dolayı feri botların farklı bölgelere yanaşmak zorunda kalmaları sebebiyle oluşan sıkıntıların raporlanması ve ilgili bakanlık nezdinde gerekli girişimlerin yapılması .
İskele alanında su sporları merkezinin kurulması için arge çalışmaları başlatılması
Feribot alanına fener kulesinin yapılması