Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.3


Toplu ulaşımda yenilikçi, denetimci ve çevreci bir sistemin oluşturulması


Sorumlu birim
Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • MOTAŞ A.Ş.

Riskler

Maliyet Tahmini
6.300.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 4.3.1
2022
Ticari Plakaların Yönetmeliklerde Belirtilen Şartları Sağlamaları Konusunda Denetimlerin Yapılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
Taksi Duraklarının Rehabilite Edilmesi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
Cam Ve Sac Durak Kabini Alımı Ve Montajı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
2022
Ticari Plakaların Vize İşlemlerinin Yapmalarının Sağlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.5
Toplu Taşıma Araçları İçin Takip Ve Yönetim Merkezinin Oluşturulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE