Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%20

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.3


Kaynak geliştirmek ve kurumsal finans yapısının güçlendirmek


brightness_1

2.3.1
Mevcut Projelerin Yürütülmesi Oranı


brightness_1

2.3.2
Yeni Proje Başvuru Çağrılarına Cevap Verme Oranı


brightness_1

2.3.3
Ar-Ge Faaliyetlerinin Yürütülmesi Oranı


brightness_1 2.3.2 Yeni Proje Başvuru Çağrılarına Cevap Verme Oranı ( % )