Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%20

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.3


Kaynak geliştirmek ve kurumsal finans yapısının güçlendirmek


Sorumlu birim
Dış İ lişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Proje Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Dünya Bankası
  • AB Fonları
  • İller Bankası
  • Bakanlıklar
  • Kalkınma Ajansları
  • DAP
  • FKA
  • STK'lar Ve Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Sağlayan Kurum Ve Kuruluşlar

Riskler

Maliyet Tahmini
300.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 2.3.1
2022
Mevcut Projelerin Yürütülmesi Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
2022
Yeni Proje Başvuru Çağrılarına Cevap Verme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
2022
Ar-Ge Faaliyetlerinin Yürütülmesi Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE