Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%20

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.3


Kaynak geliştirmek ve kurumsal finans yapısının güçlendirmek


Sorumlu birim
Dış İ lişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Proje Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Dünya Bankası
  • AB Fonları
  • İller Bankası
  • Bakanlıklar
  • Kalkınma Ajansları
  • DAP
  • FKA
  • STK'lar Ve Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Sağlayan Kurum Ve Kuruluşlar

Riskler

Maliyet Tahmini
300.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

AB RSOP malatya kuru kayısı lisanslı depo ve borsası projesi
Japonya büyükelçiliği engelli taşıma aracı temini
Fka malatya fuar merkezi projesi
Fka yerel yönetimlerde iş güvenliği ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi
İller bankası sürdürülebilir şehirler projesi ...