Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.2


Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak


brightness_1

1.2.1
Moral Ve Motivasyonu Arttırıcı, Eğitici Ve Öğretici Seminer Sayısı


brightness_1

1.2.2
Özel Gün Ve Haftalarda Personel İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı


brightness_1

1.2.3
Personel Öneri Sisteminin Tamamlanma Oranı


brightness_1

1.2.4
Personel Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Yapılan Anket Sayısı


brightness_1

1.2.5
Personel Memnuniyet Oranı


brightness_1

1.2.6
Personel Memnuniyet Anketine Katılım Oranı


brightness_1

1.2.7
Sosyal Tesisten Yararlanan Personel Sayısı Oranı


brightness_1

1.2.8
696 Sayılı Khk Personelinin Maaş Tahakkukları Ve Sgk İle İlgili Tahakkukların Zamanında Yapılma Oranı


brightness_1 1.2.7 Sosyal Tesisten Yararlanan Personel Sayısı Oranı ( % )